วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมฝึกอบรม และจัดหาดอกไม้จันทน์

 เนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช