วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองจอก

โดยที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครร่วมงานแห่ครั้งนี้ด้วย
ภาพบรรยายกาศภายในงาน
นำเทียนไปยังวัดป่าวิศรุตรัตน์