วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีเปิดอาคารแผนกไฟฟ้ากำลัง เจิมอาคารแผนกไฟฟ้ากำลังและป้ายโรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น